Słownik techniczny od T do Z

"T"

Technika kondensacyjna - W kotłach kondensacyjnych ciepło pary wodnej w spalinach jest przejmowane przez specjalny wymiennik o dużej powierzchni. Skondensowana para wodna oddaje swoje ciepło wodzie grzewczej. Dzięki temu wykorzystana jest dodatkowa energia dla efektywnego ogrzewania. W porównaniu z nowoczesnymi kotłami konwencjonalnymi kotły kondensacyjne typu Cerapur zużywają o 15% mniej energii. Taka oszczędność gazu w połączeniu z bardzo niskim poziomem emisji tlenków węgla CO oraz azotu NOx (znak Błękitnego Anioła) czyni kotły Cerapur przyjaznymi zarówno dla portfela jak i środowiska naturalnego.

Technika ładowania warstwowego zasobnika - Technika ładowania warstwowego jest nowatorską technologią, którą Junkers zastosował przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kotle kondensacyjnym Cerapur Modul, Cerapur Modul Solar, Cerapur Acu. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w wymienniku płytowym o dużej mocy i kierowana do zasobnika pojemnościowego. Woda ta wpływa do górnej części zasobnika (a nie do dolnej jak w tradycyjnych zasobnikach), co prowadzi do uwarstwienia temperaturowego wody w zasobniku. Stąd pojęcie - "technika ładowania warstwowego", lub "zasobnik warstwowy".

Termostat pokojowy - To urządzenie, które podnosi komfort ciepła a ty samym użytkowania całego układu ogrzewania. Pozwala na sterowanie źródłem ciepła bazując na temperaturze pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Zasada działania termostatu jest bardzo prosta. Jeżeli termostat rozpozna temperaturę niższą od nastawionej załącza źródło ciepła, które pracuje do momentu nagrzania pomieszczenia, czyli do osiągnięcia temperatury nastawionej na termostacie. Dzięki temu źródło ciepła pracuje wtedy, kiedy jest to potrzebne. Efekty widoczne są zarówno w postaci idealnej temperatury pomieszczenia oraz mniejszym zużyciu gazu. JUNKERS oferuje następujące termostaty pokojowe:TR 12, TRZ 12-2, TR 21.

"U"

Układ solarny - To system zaopatrywania w ciepłą wodę instalcji c.o. oraz c.w.u. przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Układ ten składa się najczęściej z dodatkowego, alternatywnego źródła ciepła w postaci kotła, pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym. Junkers oferuje 3 różego rodzaju typy kolektorów słonecznych oraz ponad 14 typów kotłów oraz pomp ciepła.

Uproszczony montaż - Wszytskie urządzenia JUNKERS, a w szczególności kotły z serii Cerapur Modul i Cerapur Modul Solarposiadają system wielokierunkowych podłączeń co sprawia, iż połączenie kilku modułów kotła w jedną całość jest łatwe i szybkie.

"W"

Wyświetlacz LCD - Wszystkie urządzenia JUNKERS wyposażone w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD gwarantują komfortową obsługę jak również prostą instalcję i szybką konserwację. Wyświetlacz informuje m.in. o trybie pracy, temepraturze wody zasilania, pracy palnika, ewentualnych usterkach.

Wartość opałowa - Wartość opałowa jest to energia uwolniona przy całkowitym spaleniu danego paliwa, odniesiona do jego ilości, jeśli powstająca w procesie spalania para wodna nie ulega skropleniu. Ciepło parowania nie jest wykorzystywane.

Wydajnośc ciepłej wody użytkowej - Wielkość przepływu c.w.u. (w l/min lub l/godz.) przez urządzenie podgrzewające wodę, przy założeniu podgrzania wody o określoną różnice temperatury T (np. o 50 K).

Wymienik ciepła - Wymiennik ciepła przejmuje energię od jednego medium roboczego (np. od ogrzanej wody) i przekazuje ją medium innemu (np. do wody użytkowej).

Wyłącznik pierszeństwa - Nazywany również priorytetowym, zabezpiecza instalację przed przeciążeniem. W sytuacji zapotrzebowania na prąd w jednej chwili przez kilka urządzeń grzewczych, pierwszeństwo otrzymuje urządzenie przez nas wskazane. Urządzenia Junkers niezawodnie współpracują w systemie pierwseństwa.

"Z"

Zwężka Venturiego (lub "dysza Venturiego") - jest przyrządem służącym do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub gazu, stworzonym przez Giovanni Battista Venturiego. Dysza znalazła swoje zastosowanie m.in. w przepływowych gazowych podgrzewaczach wody, gdzie w sposób automatyczny ilość gazu przeznaczonego do spalania zależy od ilości przepływającej przez podgrzewacz wody.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - Urządzenie powodujące zamknięcie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia lub zgaśnięcia płomienia na palniku gazowym;

Zamknięta komora spalania - Spalanie gazu odbywa się w zamkniętej komorze i jest niezależne od powietrza w pomieszczeniu. Powietrze do spalania pobierane jest specjalnymi przewodami z zewnątrz budynku. Spaliny również odprowadzane są na zewnątrz. Taki system pozwala na montowanie kotła wśród mebli, w zamkniętej szafie lub pomieszczeniu o małej kubaturze, gdzie byłyby problemy z dostępem do powietrza i odprowadzaniem spalin. System z zamkniętą komorą spalania wymaga zastosowania specjalnych przewodów powietrzno-spalinowych, których bogaty wybór znajdziecie Państwo w naszej ofercie.

Zapłon - Zapalanie płomyka dyżurnego lub palnika głównego.

Zapłon elektroniczny (automatyczny) - Zapłon palnika głównego odbywa się automatycznie (przez przeskok iskry elektrycznej) w chwili każdorazowego włączenia urządzenia, bez udziału płomyka dyżurnego. Urządzenie gazowe musi być zasilane w energię elektryczną (z baterii lub sieci el.). Przy tego rodzaju zapłonie wyeliminowane zostało zużycie gazu przez płomyk dyżurny, gdy urządzenie nie pracuje i jest w stanie gotowości do pracy.

Zapłon piezoelektryczny - Zapłon płomyka dyżurnego przez tzw. piezozapalacz. Jest to urządzenie, które podczas każdorazowego ręcznego wciśnięcia przycisku, wytwarza przeskok iskry elektrycznej, od której następuje zapłon. W piezozapalaczu wykorzystuje się tzw. zjawisko piezoelektryczne - powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych, podczas nacisku na przeciwległe ścianki niektórych kryształów. Podczas zapalania płomyka dyżurnego, równocześnie z przyciskaniem przycisku piezozapalacza, należy wcisnąć drugim palcem (na ok. 15 s) przycisk armatury gazowej. Urządzenie gazowe podczas pracy nie wymaga zasilania elektrycznego.

Zasięg odziaływania komina - Odległość liczona od wylotu komina, w której stężenie substancji szkodliwych jest większa od dopuszczonych normami i przepisami szczegółowymi.

Zasobnik c.w.u. - Zbiornik (bojler) w którym ogrzewana jest woda użytkowa.

Zawory bezpieczeństwa - zabezpieczają kocioł grzewczy, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy nastawioną wartość, to woda pokonując siłę oporu sprężyny, unosi grzybek zaworu z jego gniazda do góry i wypływa poprzez przewód spustowy.

Zawór rozprężny - służy do obniżania ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego. Ciekły czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia wyjściowego
i przepływa z powrotem do parownika.

Zbiornik hydroforowy - Zbiornik ciśnieniowy wypełniony wodą i powietrzem, pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, przeznaczony do sterowania pracą zespołu pomp w urządzeniach hydroforowych

Zdalne sterowanie - Sterowanie pracą kotła z regulatora zainstalowanego poza kotłem (np. w pomieszczeniu wzorcowym).

Znak błękitnego anioła - Znak ten, wprowadzony przez Federalny Urząd Ochrony środowiska w RFN do dobrowolnego stosowania, potwierdza spełnienie wysokich wymagań w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO) w spalinach, przez urządzenie energetyczne, w którym zachodzi proces spalania paliwa (np. gazowego). Niskie wartości NOx i CO w spalinach sprzyjają ochronie środowiska.

Zawór rozprężny - Termostatyczny zawór rozprężny - element automatyki chłodniczej w pompach ciepła Junkers. Zawór ten w instalacji chłodniczej montuje się bezpośrednio przed parownikiem. Zawór ten ma do spełnienia dwa zadania:r

  • rozprężyć czynnik chłodniczy;
  • utrzymywać stałe napełnienie parownika czynnikiem chłodniczym;

Pompy ciepla Junkers, powietrzna oraz gruntowa, posiadają wbudowany zawór rozprężny najwyższej jakości. Gwarantuje to długoletnią i bezawaryjną pracę całego układu.