Słownik techniczny od J do L

"J"

Jonizacja kontrolna płomienia - Niezawodne zabezpieczenie występujące m.in. w gazowych przepływowych podgrzewaczach wody polegające na wykorzystaniu sygnału o istnieniu płomienia na palniku dzięki prądowi jonizacyjnemu (prąd stały płomienia między palnikiem a elektrodą jonizacyjną). Prąd jonizacyjny wytwarza sygnał o istnieniu płomienia i w postaci wzmocnionej podaje go do automatu palnika. Nie ma możliwości, aby sygnał o istnieniu płomienia był nieprawdziwy, gdyż przy zetknięciu elektrody z palnikiem nie występuje już efekt prostownika.

Junkers Hugo - Junker Hugo, ur. 3 lutego 1859 w Rheydt, zm. 3 lutego 1935 - niemiecki inżynier i innowator, twórca licznych patentów używanych m. in. w technice grzewczej, silnikach spalinowych i samolotach.
1892 Udzielenie patentu na kalorymetr.
1894 Kalorymetr staje się podstawą dla konstrukcji gazowego przepływowego podgrzewacza wody.
Zgłoszenie nowego urządzenia do opatentowania.
1895 (2 lipiec) - założenie firmy "Junkers & Co." w Dessau.
1932 Hugo Junkers sprzedaje firmę "Junkers & Co" spółce Robert Bosch GmbH.

"K"

Kocioł jednofunkcyjny - Kocioł przeznaczony do centralnego ogrzewania. Umożliwia współpracę z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej zwiększając jej wydajność. Kotłami jednofunkcyjnymi w ofercie Junkers są m.in. Ceraclass, Ceraclass Excellence, Cerapur Comfort, Cerapur Smart, Cerapur Maxx.

Kocioł dwufunkcyjny - Kocioł przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy. W ofercie Junkers znajduje się najwyższej klasy kocioł dwufuncyjny

Kolektor gruntowy - integralna część pompy ciepła, która akumuluje energię cieplną z gruntu.
Kolektor składa się z węża wykonanego z tworzywa sztucznego, który układa się poziomo na głębokości ok. 1,5 metra w ziemi, w określonych odstępach. W kolektorze cyrkuluje solanka, która przejmuje ciepło gruntu.

Komin - Konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzania spalin.

Komin jednowarstwowy - Ściana przewodu jednorodna.

Komin pracujący w nadciśnieniu - Ciśnienie na całej długości przewodu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego

Komin suchy - Komin, w którym temperatura spalin jest wyższa od 160oC.

Komin wielowarstwowy - Płaszcz komina złożony z kilku warstw, najczęściej wewnętrznych odpornych na działanie spalin oraz zewnętrznych stanowiących izolację cieplną.

Komin pracujący na podciśnieniu - Ciśnienie na całej długości przewodu jest niższa od ciśnienia atmosferycznego.

Kompensator - Element instalacji gazowej zabezpieczający instalację przed uszkodzeniem spowodowanym naprężeniami w przewodach gazowych powstających na skutek ich rozszerzalności cieplnej lub odkształceń elementów budowlanych

Kondensacja - Kondensacja w technice grzewczej to najkrócej ujmując proces odzyskiwania energii z występującej w spalinach pary wodnej.
Odzyskana, dodatkowa energia przekazywana jest do instalacji c.o.
Dzięki temu współczynnik sprawności kotłów kondensacyjnych JUNKERS może wynosić nawet 109%.

Kotły konwencjonalne -Urządzenia grzewcze, w których spaliny wytwarzane podczas pracy kotła, odprowadzane są do atmosfery. Junkers oferuje szereg doskonałych jedno- i dwufunkcyjnych kotłów konwencjonalnych.

Kotłownia - Zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu ( ewent. zespole pomieszczeń budynku). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.

Króciec - Element rurowy, stanowiący część urządzenia gazowego, gazomierza lub wyposażenia instalacji gazowej, służący do połączenia z przewodem gazowym (analogicznie w innych instalacjach).

Kurek główny - Urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa.

Kurek odcinający - Urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego;

"L"

Laur klijenta - Komplet laurów dla Junkersa. Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej, piątej edycji konkursu Laur Klienta / Laur Konsumenta Junkers otrzymał nagrody w każdej kategorii urządzeń grzewczych tj. za urządzenia i systemy grzewcze, przepływowe ogrzewacze wody i kolektory słoneczne płaskie. Dodatkowo Junkersowi przypadło specjalne wyróżnienie: Odkrycie Roku 2009 przyznane uznaniowo przez kolegium redakcyjne za produkt: pompy ciepła.
W kategorii przepływowe ogrzewacze wody Junkers już po raz czwarty zajął pierwsze miejsce, zdobywając ogólnopolskie złote godło „Laur Klienta 2009”. W kategorii urządzenia i systemy grzewcze Junkers po raz drugi uplasował się na drugiej pozycji i uzyskał srebrne godło „Laur Klienta 2009”. Nową kategorią urządzeń, która po raz pierwszy pojawiła się w tym roku, są płaskie kolektory słoneczne. Junkers w tej kategorii został wyróżniony brązowym godłem „Laur Klienta 2009”. Na uwagę zasługuje także tytuł przyznany w nowej kategorii: pompy ciepła – „Odkrycie Roku 2009”.
Laur Klienta / Laur Konsumenta to program, który corocznie wyłania najpopularniejsze marki i produkty w prawie trzystu kategoriach. Jego organizatorem jest Grupa Media Partner. O tym, do kogo wędruje tytuł rozstrzyga się w oparciu o badania popularności produktów i usług na polskim rynku. Są to opinie społeczeństwa zweryfikowane ankietami. W obszarze zainteresowań leży przede wszystkim znajomość marki oraz podstawowe opinie na jej temat. Ważne były głosy konsumentów i ich opinie, ponieważ to właśnie klienci decydują o wyborze marki w badanych kategoriach.
Właśnie dlatego, przyznane wyróżnienia są dla nas niezwykle cenne. Dziękujemy naszym wszystkim Klientom i obiecujemy, że nie zawiedziemy ich zaufania.

Liczba Wobbego - Stosunek ciepła spalania gazu do pierwiastka kwadratowego z gęstości względnej gazu – wyrażony w MJ/m3

Low NOx - Niska emisja tlenków azotu (NOx) w spalinach. Wszystkie kotły gazowe Junkers spełniają wymagania znaku "Błekitny Anioł", czyli posiadają obniżoną emisję NOx.

Ładowanie zasobnika - Technika ładowania warstwowego jest nowatorską technologią, którą Junkers zastosował przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kotle kondensacyjnym Cerasmart Modul. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w wymienniku płytowym o dużej mocy i kierowana do zasobnika pojemnościowego. Woda ta wpływa do górnej części zasobnika (a nie do dolnej jak w tradycyjnych zasobnikach), co prowadzi do uwarstwienia temperaturowego wody w zasobniku. Stąd pojęcie - "technika ładowania warstwowego" lub "zasobnik warstwowy".