Słownik techniczny od D do F

"D"

Dwufunkcyjny kocioł - Kocioł dwufunkcyjny jest tak zaprojektowany, żeby ogrzewać dom i przygotowywać ciepłą wodę użytkową. Najczęściej są to kotły wiszące, podgrzewające c.w.u. w systemie przepływowym. Latem kocioł tylko przygotowuje ciepłą wodę, zimą jego podstawowym zadaniem jest ogrzewanie domu. Jeżeli jednak odkręcimy kurek z ciepłą wodą, kocioł przełączy się na podgrzewanie wody pobieranej z kranu tak długo, jak długo z niej korzystamy, a z chwilą zakręcenia kurka wróci do ogrzewania wody do c.o.

Dwutlenek wegla (CO2) - bezbarwny, bezwonny i nieposiadający smaku gaz, uwalaniany podczas spalania substancji zawierających węgiel(wegiel opałowy, olej opałowy, gaz ziemny). Dwutlenek węgla przedostaje się do atmosfery, rozpuszcza sie w wodzie morskiej i tworzy związki zwane węglanami. Naturalna zawartość CO2 w powietrzu wynosi 0,03-0,04% objętości.

Dom pasywny - zapewnia mieszkańcom wysoki komfort cieplny przez cały rok bez konieczności zastosowania tradycyjnego ogrzewania lub klimatyzacji.
Oznacza to, że zimą nasz dom będzie ogrzewany, a latem chłodzony. Jednocześnie koszt ogrzewania będzie mniejszy o około 90% od tradycyjnego. Standard domu pasywnego uzyskuje się po zastosowaniu kilku niezbędnych systemów instalacji oraz spełnieniu istotnych warunków dotyczących samej architektury budynku. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak: baterie słoneczne, wymienniki ciepła, rozbudowane układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła skutecznie podwyższają parametry cieplne i klimatyczne domu. Do budowy stosuje się także materiały o bardzo wysokiej jakości i doskonałych współczynnikach przenikania ciepła. Dotyczy to zarówno materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, jak i przeszkleń, stolarki i elementów ocieplenia dachu. Standardy domu pasywnego wymagają, aby współczynnik przenikania ścian zewnętrznych nie przekraczał 0,15 W/m2K, a konstrukcja była wolna od mostków termicznych. Współczynnik przenikania ciepła przez okna powinien być mniejszy niż 0,8 W/m2K (dotyczy to całego okna: szyb i ramy).

Dopuszczalna emisja - Ilość substancji zanieczyszczających emitowana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu, określona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

"E"

Efektywna wysokość komina - Różnica wysokości pomiędzy paleniskiem a wylotem komina.

Ekologiczne urządzenia - Junkers w unikalny sposób łączy tradycję z nowowczesnością.
Nasze produkty znane na całym świecie od dzięsiątków lat dzięki najnowszym technologiom skutecznie przyczyniają się do ochrony środowiska.
Ekologiczne urządzenia JUNKERS to: kotły kondensacyjne; płyty solarne, pompy ciepła, kotły na paliwa stałe (pelet), regulatory pogodowe .

Ekran izolacyjny - Płyta lub ścianka z materiału niepalnego, eliminująca wpływ wysokiej temperatury na butlę z gazem płynnym, gazomierz, a także oddzielająca urządzenie gazowe od materiałów palnych, np. ściany z drewna.

Emaliowany zbiornik - Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną z anodą magnezową.

Emisje - uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych lub w trakcie procesów technicznych, które zanieczyszczają powietrze, wodę lub inne obszary środowiska.

"F"

Filtr wody - niezbędny element urządzeń podgrzewających c.w.u. - przepływowych podgrzewaczy wody lub kotłów dwufunkcyjnych, który chroni urządzenie przed przedostawaniem się cząstek stałych mogących uszkodzić ogrzewacz lub kocioł. Z tego względu zaleca się regularne czyszczenie filtra.

Funkcja dodatkowa Quick Tap w dwufunkcyjnych kotłach JUNKERS takich jak np. Ceraclass określana inaczej "komfortem na rozkaz". Polega na przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w kotle na chwilę przed jej poborem przez użytkownika. Zapewnia oszczędność wody, optymalne zużycie gazu oraz najwyższy komfort ciepłej wody.