Słownik techniczny od A do C

"A"

Absorber integralna część kolektorów słonecznych JUNKERS, która odpowiedzialna jest za pochłanianie (absorbowanie) energii słonecznej i przekształcanie jej w ciepło. Wszystkie modele kolektrów słonecznych, tj. Classic (FKB) , Comfort (FKC) oraz Excellence (FKT) posiadają najwyższej jakości absorbery, zapewniające wysoką wydajność oraz wytrzymałość kolektorów.

Adapter Element kominowy umożliwiający połączenie dwóch przewodów o różnej średnicy. Najcześciej stosowane szerokości przewodów to 80/120 oraz 60/100 mm.

AE (kotły) Oznaczenie urządzeń grzewczych JUNKERS (głównie kotłów) wskazujące na zamkniętą komorę spalania. Dzięki zamkniętej komorze spalania kotły te są obecnie najbezpieczniejszymi urządzeniami gazowymi na rynku. Kotły Junkers z zamkniętą komorą spalania to m.in. Ceraclass , Ceraclass Excellence , Cerapur Smart , Cerapur Acu , Cerapur Comfort , Cerapur Maxx , Cerapur Modul ,Cerapur Modul Solar .

Akumulacja (ciepła) Sposoby taniego przechowywania ciepła w systemie sezonowym lato/zima.

Anoda magnezowa - Powszechnie stosowane czynne zapobieganie korozcji zbiorików na ciepłą wodę użytkową. Element ulegający naturalenmu zużyciu. Wymiana bardzo często możliwa do przeprowadzenia przez Użytkownika we własnym zakresie.

Atmosferyczny (kocioł) - Urządzenie grzewcze, które do procesu spalania gazu oraz wyrzutu spalin wykorzystuje różnicę ciśnień powietrza atmosferycznego. Jedno z najcześciej spotykanych typów urządzeń na rynku. Urządzenie atmosferyczne posiada zawsze otwartą komorę spalania.

Automatyczne diagnozowanie usterek - System znajdujący się w większości urządzeń grzewczych JUNKERS (termy, kotły i pompy ciepła) umożliwiający szybką i precyzyjną diagnozę stanu urządzenia.Przyjazność tego systemu wpłwa na szybkość ewentualnych napraw oraz ich niski koszt.

"B"

Bateria termostatyczna - to armatura łazienkowa zawierająca głowicę termostatyczną pozwalającą na płynne i precyzyjne regulowanie temperatury c.w.u. bez konieczności regulowania podgrzewacza. Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z podgrzewaczami przepływowymi wody z płynną modulacją płomienia. Modulację posiadają następujące modele z otwartą komorą spalania: WRDP-2B , WRDP-2G oraz podgrzewacze z zamknięta komorą spalania WT14AM iWTD14AM.

Biogaz - jest mieszaniną gazów, która powstaje z masy organicznej podczas jej beztlenowej fermentacji.
Główne składniki biogazu to metan (40-70%) i ditlenek węgla (30-70%). Występują w nim również śladowe ilości: amoniaku, siarkowodoru i wodoru. Metan jest najcenniejszym składnikiem biogazu. Jego wartość opałowa to 9470 kcal/m3 (39,7 MJ/m3), co oznacza, że biogaz o średniej zawartości metanu na poziomie 62% ma wartość opałową: 22,1 MJ/m3.
Powyższe właściwości powodują, iż biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Przed umieszczeniem go w instalacji gazowej zachodzi potrzeba jego osuszenia i oczyszczenia z siarkowodoru. Produkcja energii elektrycznej z biogazu odbywa się w gazowych generatorach prądu lub w skojarzeniu z produkcją ciepła.

Biomasa to najstarsze i trzecie co do wielkości naturalne źródło energii. Głównymi produktami zaliczanymi do biomasy są:
- drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki drewna, kora, brykiet drzewny, pelety (granulat), ziarno energetyczne, słoma, łupiny orzecha, biopaliwa płynne, biopaliwa gazowe, oraz wszystkie inne substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji.

Zbiornik biwalentny służy do akumulacji ciepła i ogrzewania c.w.u. Zbiornik ten posiada dwie wężownice, górą oraz dolną.
Dolna wężownica (solarna) zasilana jest z kolektorów słonecznych, natomiast górna, przeznaczona do ogrzewania szczytowego, może być podłączona do dowolnego źródła ciepła zapewniającego centralne ogrzewanie budynku (kotła, kominka z płaszczem wodnym lub pompy ciepła).
W środkowej części zbiornika umieszczona jest grzałka elektryczna, która dogrzewa górne warstwy wody użytkowej w przypadku niedostatecznej ilości energii słonecznej i jednoczesnym braku zasilania z kotła centralnego ogrzewania.
Zaletami tego rozwiązania są: obniżenie kosztów wyposażenia całej kotłowni poprzez zakup tańszego kotła jednofunkcyjnego (z automatyką do c.w.u), optymalne wykorzystanie miejsca w kotłowni, możliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u do zbiornika, niskie koszty eksploatacyjne oraz możliwość całkowitego wyłączenia kotła c.o. w okresie letnim.
Biwalentne pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. wyposażane są w dwie wężownice pokryte odporną na korozję emalią. Zasobnikiem biwalentnym jest SP 750-1

BOSCH Heatronic® Układ elektroniczny kompleksowo obsługujący wszystkie funkcje kotła. Wszystkie parametry pracy i wykonywane funkcje są wyświetlane w formie skrótów na cyfrowym wyświetlaczu, co zdecydowanie usprawnia instalację i serwis. Układ BOSCH Heatronic® pozwala na szybkie i bezproblemowe zaprogramowanie wszystkich serwisowych parametrów pacy z elektronicznego panela sterowania, jak również dostęp do wszystkich funkcji użytkowych za pomocą kilku przycisków. Dzięki temu kocioł jest wyjątkowo łatwy w montażu, serwisie i codziennej obsłudze. Panel BOSCH Heatronic® posiadają wszystkie kotły kondensacyjne Junkers oraz m.in. kocioł konwencjonalny Ceraclass Excellence .

Bufor - Jest to zasobnik będący intergralną cześcią górnego źródła ciepła w układzie ogrzewania przy pomocypompy ciepła .
Rzadko bufor może występować jako element dolnego źródła ciepła (odszranianie parownika).

Funkcje bufora:

  • sprzęgło hydrauliczne, rozdzielające obieg skraplacza od obiegu instalacji c.o.
  • magazyn ciepła
  • reduktor cyklów pracy pompy ciepła i konsumpcji energii elektrycznej
  • stabilizator pracy instalacji i pompy ciepła

"C"

Ciąg kominowy - Podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane różnicą miedzy gęstością danego gazu (spalin) a gęstością otaczającego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnego do wysokości położenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym

Ciepło gruntu (ciepło geotermiczne) - to całkowicie darmowe i niewyczerpalne źródło ciepła z powierzchni lub z głębi ziemi.
Ciepło to znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu i jest potężnym zasobnikiem energii.
Pozwala uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii (gaz, prąd, węgiel, itp.) i jest dostarczane stale przez 365 dni w roku.

Ciepło powietrza - pochodzi od otaczającego nas powietrza atmosferycznego i jest całkowicie darmowym i niewyczerpalne źródłem ciepła. Ciepło to znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu i jest potężnym zasobnikiem energii. Powietrze akumuluje energię słoneczną, która wykorzystywana jest do ogrzewania c.w.u. oraz c.o. Pozwala uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii (gaz, prąd, węgiel, itp.) i jest dostarczane stale przez 365 dni w roku.

Ciśnienie gaśnięcia - Jest to ciśnienie gazu, przy którym płomień odrywa się od palnika na skutek zbyt dużej prędkości wypływu gazu.

COP (Coefficient of Performance) - współczynnik określajacy stosunek energii cieplnej uzyskanej (kW) do energii elektrycznej pobranej (wraz z energią pomocniczą) w określonych warunkach (temperatura, czas). W pompach ciepła Junkers wartość współczynnika jest jedną z najwyższych na rynku i wynosi maksymalnie 5,0

C.W.U. - ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja - Dodatkowy przewód łączący najdalszy punkt poboru c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., po zamontowaniu na nim pompy, umożliwia cyrkulację c.w.u. w instalacji i natychmiastowy wypływ ciepłej wody po odkręceniu kranu.

Czopuch - Przewód łączący króciec (króćce) wylotu spalin kotła z kominem.

Czujnik NTC - to opornik o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. Negative Temperature Coefficient) gdzie wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się jego rezystancji. NTC zapewniają z bardzo dużą dokładnością monitorowanie temperatury wody zarówno na wejściu jak i wyjściu urządzenia. Czujniki te są standardowym wyposażeniem wielu urządzeń JUNKERS, w tym m.in. gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Celsius / Celsius Plus .

Czujnik zaniku ciągu kominowego - Przetwornik pomiarowy ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika w wypadku zaniku tego ciągu.