Kotły kondensacyjne Junkers

W swojej ofercie posiadamy następujące kotły kondenascyjne:

Kotły kondensacyjne wykorzystują dodatkowo ciepło skraplania (kondensacji) pary wodnej zawartej w spalinach. Spaliny schładzane są do temperatury niższej niż temperatura punktu rosy- para wodna zawarta w spalinach zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły. Wydzielające się podczas tej przemiany fazowe ciepło skraplania (utajone), pobrane w procesie parowania, służy do dodatkowego podgrzewania wody kotłowej. Dzięki temu sprawność kotła kondensacyjnego może sięgać do 109%. Czynnikiem chłodzącym jest woda powracająca do kotła do instalacji. Nie ma wytycznych odnośnie minimalnej temperatury wody powracającej do kotła, przeciwnie- im jest niższa, tym wyższa sprawność tych kotłów. W tego rodzju kotłach występuje bardzo mała strata kominowa- bardzo niska temperatura spalin (50-80°C).

Kotły kondensacyjne:

  • oszczedzają energię,
  • zmniejszają koszty ogrzewania,
  • chronią środowisko.