Serwis/Konserwacja

Czy pierwsze uruchomienie urządzenia jest bezpłatne?

Koszt pierwszego uruchomienia kotłów gazowych oraz pomp ciepła pokrywa producent. Pierwsze uruchomienia są dokonywane przez Autoryzowany Serwis Junkers.

Pierwsze uruchomienie obejmuje:

 • podłączenie doprowadzonych do urządzeń przewodów elektrycznych,
 • kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych,
 • włączenie urządzeń,
 • regulacją parametrów grzewczych,
 • kontrolę poprawność działania,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń.

Jak często należy dokonywać konserwacji urządzenia grzewczego?

Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie grzewcze. Podstawowe czynności konserwacyjne to:

 • utrzymanie urządzenia w czystości
 • wymiana zużytych podczas eksploatacji części.

Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku.
W celu wykonania przeglądu technicznego można skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers

Jakie korzyści wynikają z regularnych konserwacji?

Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia gazowego, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

 • większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu kotła lub termy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i ich prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników,
 • niższe rachunki - niekonserwowane urządzenia gazowe, to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma niższą sprawność).